วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

วัดสวนดอก เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, วัดเชียงใหม่
วัดสวนดอก เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, วัดเชียงใหม่

วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

วัดสวนดอก หรือ วัดบุพผาราม ตั้งอยู่ถนนสุเทพ อำเภอเมือง วัดนี้พระเจ้ากือนาทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1914 (ศักราชนี้ถือตาม หนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ ของพระรัตนปัญญาเกตุ) เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระมหาเถระสุมน ผู้ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ในแผ่นดินลานนาไทย วัดนี้แต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ลานนาไทย สมัยแรกเริ่ม มีสถาปัตยกรรมสำคัญ คือ เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลม กู่บรรจุอัฐิเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่และวิหารโถง นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งพญาเมืองแก้วโปรดให้หล่อขึ้นเป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ ศิลปะล้านนาผสมกับศิลปะสุโขทัย

วัดสวนดอกได้พัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน รัฐบาลได้เห็นความสำคัญจึงส่งเสริม สนับ สนุน และยกย่องชมเชย พร้อมกับยกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อ พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2533วัดสวนดอกได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

พาเดินเที่ยวชมบรรยากาศของวัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ กันหน่อยครับ

วัดสวนดอก เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, วัดเชียงใหม่
วัดสวนดอก เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, วัดเชียงใหม่

พระบรมธาตุเจดีย์ อยู่ติดกับพระวิหารหลวงเลยครับ วัดสวนดอกมีพื้นที่กว้างเลยนะครับ ลักษณะเปิดโล่ง มีพื้นที่เป็นลานสนามหญ้าบริเวณด้านหน้าดูร่มรื่น

อนุสาวรีย์ (กู่) ที่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ตั้งแต่ปฐมกษัตริย์จนถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายและพระประยูรญาติในตระกูล ณ เชียงใหม่  สร้างประมาณ พ.ศ.2452 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8  มีนาคม  พ.ศ. 2478

วัดสวนดอก เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, วัดเชียงใหม่
วัดสวนดอก เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, วัดเชียงใหม่

พระพุทธประธาน  เป็นพระพุทธรูปปั้นแบบปางมารวิชัย พระพุทธประธานนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เมื่อประมาณปี  พ.ศ.1917-1920 ประดิษฐานในพระวิหารหลวงของวัดสวนดอก

วัดสวนดอก เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, วัดเชียงใหม่
วัดสวนดอก เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, วัดเชียงใหม่

พระพุทธรูปองค์ยืน กล่าวกันว่าสร้างขึ้นในสมัยครูบาศรีวิชัย  ยอดนักบุญแห่งล้านนา  โดยครูบาศรีวิชัยได้สร้างขึ้นเมื่อครั้งท่านได้บูรณะพระวิหารวัดสวนดอกเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปปางเพ่งอนิมิสเจดีย์ พระพุทธรูปองค์ยืนนี้ได้ตั้งอยู่ด้านหลังขององค์พระประธาน

วัดสวนดอก เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, วัดเชียงใหม่
วัดสวนดอก เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, วัดเชียงใหม่

หากมองในมุมนี้จะเห็นพระพุทธรูปสององค์หันหลังชนกันแบบนี้ครับ

วัดสวนดอก เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, วัดเชียงใหม่
วัดสวนดอก เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, วัดเชียงใหม่

จริงๆ ในวัดสวนดอกยังมีพระพุทธรูปที่สำคัญอีกองค์ คือ พระเจ้าเก้าตื้อ เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ศิลปะแบบเชียงแสน ฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัยปางมารวิชัย  หน้าตักกว้าง  3  เมตร  สูง  4.70 เมตร ใช้ทองมีน้ำหนัก 9  ตื้อ สร้างในสมัยพระเมืองแก้ว  พ.ศ.  2047  เพื่อเป็นพระประธานในวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเมื่อหล่อเสร็จไม่สามารถชักลากเข้าเมืองได้จึงประดิษฐานเป็นองค์พระประธานในพระอุโบสถวัดสวนดอก

ข้อมูลทั่วไป วัดสวนดอก เชียงใหม่

ที่ตั้ง: เลขที่ 139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์ติดต่อ: โทรศัพท์/แฟกซ์ 053-278304
ประเภทวัด: พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
เว็บไซต์: http://www.watsuandok.com

ใครเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ พักอยู่เมืองเชียงใหม่ บอกรถเมล์แดงเลยครับว่าจะไปวัดสวนดอก ราคา 20 บาทเท่านั้น ไปไหว้พระ ชมความสวยงามของศิลปะลานนาที่ทรงคุณค่ากันได้ครับผม

วัดสวนดอก เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, วัดเชียงใหม่
วัดสวนดอก เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, วัดเชียงใหม่

TAG: วัดสวนดอก เชียงใหม่, วัดเชียงใหม่, วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่, สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่, วัดสวนดอกอยู่ไหน, วัดสวนดอกไปยังไง, การเดินทางไปวัดสวนดอก, วัดที่เชียงใหม่, เชียงใหม่, เดินทางเชียงใหม่, แผนที่เชียงใหม่, ที่เที่ยวน่าสนใจ เชียงใหม่


RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *