พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา 

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งวัดสมานรัตนารามนี้ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบางคล้า และคลองเขื่อนใกล้กับโครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป เพราะที่นี่โด่งดังด้วยพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนารามจึงเป็นวัดที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาชนทั้งที่ศรัทธาพระพิฆเนศ และนักท่องเที่ยวต่างจึงแวะไปกราบไหว้ ถ่ายภาพ ชมความงดงามของวัดกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์

คนไทยเราถือว่าองค์พระพิฆเนศวรเป็นที่เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่ง ศิลปวิทยาการ 18 ประการ โดยคนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศวรให้เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งทางศาสนาพราหมณ์ได้สถาปนาพระพิฆเนศวร เป็นเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆ เป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป กิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี หน่วยงานราชการกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ถือเอาพระพิฆเนศวรเป็นสัญลักษณ์

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

ลักษณะองค์พิฆเนศวร ปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ปางนอนเสวยสุข หมายถึง ความมีกินมีใช้ เงินทองไม่ขาดมือ อยู่อย่างสุขสบาย อิ่มหนำสำราญ ขจัดปัญหา ไม่มีเรื่องให้วุ่นวายใจ เนื้อองค์สีชมพู เศียรเป็นช้าง รูปกายเป็นมนุษย์ พระพิฆเนศวรเป็นโอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวี มีงาข้างเดียว มีสี่กร และพระหัตถ์หน้าขวาถืองาช้าง
รอบฐานองค์พระพิฆเนศวรมีปางต่างๆถึง 32 ปางให้ชม ภายใต้ฐานพระพิฆเนศ ได้เปิดให้ประชาชนสักการะกราบไหว้ และ ริมแม่น้ำมีศาลาที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศ ปางนอนและ มีพระพุทธรูป ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะขอพร

สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในวัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา

นอกจากองค์พระพิฆเนศวรปางนอนเสวยสุขแล้ว ภายในวัดสมานรัตนาราม ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น

พระราหูองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การไหว้ราหูโดยความเชื่อมักจะทำให้เกิดโชคลาภ และความสำเร็จ ซึ่งมีโอกาสร่ำรวยด้วยการบูชาพระราหู ซึ่งการบูชาพระราหูจะนำความสำเร็จและโชคอย่างดีที่สุด รวมทั้งการไหว้พระราหูนี้จะช่วยในเรื่องของการแก้ปีชง ทุกวันพุธที่นี่เปิดให้ไหว้ได้ถึง 4 ทุ่ม

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ หรือช้างสามเศียร

นักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ นิยมเดินลอดท้องช้างเพื่อสะเดาะเคราะห์ และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

วัดสมานรัตนาราม ไปยังไง

เดินทางจาก กทม.วิ่งถนนรามอินทรา ออกมีนบุรี ก่อนถึงมีนบุรีเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดฉะเชิงเทรา สังเกตป้ายบอกทางเมื่อจะเข้าแปดริ้วเลี้ยวซ้ายบนสะพาน (ตรงไปจะไปชลบุรี ) ไปเรื่อยๆเลยไฟแดงชิดขวาขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงตรงไปถึงสี่แยกไฟแดงแยกคอมเพล็กเลี้ยวซ้ายไปทางบางคล้า จะถึงปากทางวัดจุกเฌอ เลี้ยวช้ายเข้าไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร จะมีทางเบี่ยงขวาสังเกตป้าย (ถ้าเลยจะเข้าวัดจุกเฌอให้ถอยกลับ) วิ่งข้ามสะพานชี่งเป็นเขื่อนทดน้ำจะสูงสักนิดลงสะพานวิ่งต่อไปอีกประมาณ 1กิโลเมตรจะถึงปากทางเข้าวัดสมานรัตนาราม

การเดินทางกลับ กทม.เพื่อเป็นการลดความคับคั่งและอุบัติเหตุเมื่อเดินทางกลับออกจากวัดสมานรัตนาราม (ใหม่ขุนสมาน) ออกปากทางจุกเฌอ ถ้ารอกลับตรงจุดนี้จะกลับลำบาก ขอให้เลยไปใช้ยูเทอร์นวัดหัวสวน หรือยูเทอร์นไทยแอร์โร่ฃึ่งอยู่เลยยูเทอร์นจุกเฌอไปประมาณ 1-2 ก.ม. หรือ ออกจากวัดเลี้ยวขวาตรงประตูยักษ์ไปถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายจนถึงทางเชื่อมเลี้ยวซ้ายตรงคอสะพานวิ่งไปจนถึงอีกสะพาน พอลงเลี้ยวซ้าย (ทางบังคับ) วิ่งไปสุดทางเลี้ยวขวาเลียบแม่น้ำไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำลอดใต้สะพานถึงสามแยกเลี้ยวขวาเจอไฟแดงตรงสะพานเลี้ยวซ้ายเข้ากรุงเทพฯ

ข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.watsaman.org หรือ http://www.watsaman.com ครับ

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

อัพเดทภาพพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

ถ่ายเมื่อต้นปี 2015 ครับ

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

พระพิฆเนศ ฉะเชิงเทรา: พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, พระพิฆเนศสีชมพู, พระพิฆเนศ วัดสมานรัตนาราม, เช่าพระพิฆเนศ, บูชาพระราหู, บูชาพระพิฆเนศ, คาถาบูชาพระพิฆเนศ, ขอพรพระพิฆเนศ, พระพิฆเนศปางต่างๆของฮินดู, วัดหลวงพ่อโสธร, วัดสมานรัตนาราม, วัดสมานรัตนาราม ประวัติ, วัดสมานรัตนาราม ไปยังไง, วัดสมานรัตนาราม การเดินทาง, คาถาบูชาพระพิฆเนศ


RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *