วัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่, หนึ่งในวันเก่าแก่ทรงคุณค่าของจังหวัดเชียงใหม่

วัดโลกโมฬี จ. เชียงใหม่ หนึ่งในวัดเก่าแก่เคียงคู่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน
วัดโลกโมฬี จ. เชียงใหม่ หนึ่งในวัดเก่าแก่เคียงคู่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน

วัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่

วัดโลกโมฬี เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อายุหลายร้อยปี  เดิมเป็นวัดร้างมีเนื้อที่ 4 – 1 – 37 ไร่   โบราณสถานที่ปรากฏอยู่คือ  พระเจดีย์ที่มีอายุประมาณห้าร้อยปี  และฐานพระอุโบสถซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้  หลังจากได้ยกขึ้นเป็นวัด ได้สร้างพระวิหารและกำแพงตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา สร้างกุฏิสงฆ์พร้อมกันนั้นได้หล่อพระพุทธรูปปฏิมาประธานประจำพระวิหาร ชื่อ “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ” และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนพระเมาลี  เมื่อวันที่   6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2546 และยังได้หล่อพระรูปของพระนางจิระประภา  มหาเทวี  ซึ่งพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์วัดโลกโมฬีครั้งเสวยราชย์ครองเมืองเชียงใหม่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ สักการะรำลึกถึงคุณความดีของพระองค์

พาเที่ยวชมวัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่

ไปดูศาสนาสภานภายในวัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่ กันครับ

เจดีย์วัดโลกโมฬี มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนว่า เจดีย์ของวัดโลกโมฬีในปัจจุบันเป็นเจดีย์ที่สร้างปลาย พุทธศตวรรษที่ 21 ตำนานระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระเมืองเกศเกล้า เมื่อ พ.ศ. 2071 เป็นเจดีย์ทรงปราสาท ได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องที่เจดีย์วัดโลกโมฬี การพัฒนารูปแบบได้เพิ่มความสูงของเจดีย์คือ ส่วนฐาน ได้แก่ชุดฐานปัทม์ ลูกแก้ว อกไก่ เพิ่มเป็น 2 ชุดอย่างชัดเจนโดยฐานปัทม์ชั้นล่างไม่มียกเก็จ ที่ฐานปัทม์ชั้นที่สองมีจำนวนยกเก็จที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นมุมที่มีขนาดเล็กล ส่วนกลาง ยังคงเป็นเรือนธาตุในผ้าสี่เหลี่ยมยกเก็จ ที่มีขนาดของมุมเล็กลง และจำนวนของมุมมากขึ้นเช่นเดียวกับฐานปัทม์ด้านล่าง ทั้งสี่ด้านของเรือนธาตุมีซุ้มจระนำ มีรูปแบบของซุ้มลดได้ กรอบซุ้มจระนำมีการผสมผสานกันทั้งกรอบแบบคดโค้ง และกรอบแบบวงโค้ง ตลอดจนแนวของลูกแก้ว อกไก่ที่ประดับเสารับซุ้มจระนำ ก็มีขนาดเด่นขึ้น กลายเป็นรูปงอนคล้ายบัวคว่ำที่เรียกกันว่า ปากแล ส่วนยอด เหนือเรือนธาตุ มีการพัฒนาความสูงโดยเพิ่มจำนวนของชั้นลดรูปฐานปัทม์ลูกแก้ว อกไก่ ยกเก็จซ้อนกันสามฐาน รับทรงระฆังและบัลลังก์สิบสองเหลี่ยม ปล้องไฉนและปลี ซึ่งองค์ระฆังและบัลลังค์นั้น เป็นลักษณะร่วมของเจดีย์ทรงระฆัง

วัดโลกโมฬี จ. เชียงใหม่ หนึ่งในวัดเก่าแก่เคียงคู่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน
วัดโลกโมฬี จ. เชียงใหม่ หนึ่งในวัดเก่าแก่เคียงคู่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน

วิหารวัดโลกโมฬี เป็นวิหารที่สร้างขึ้นภายหลังได้มีการบูรณะและยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เป็นวิหารศิลปะแบบล้านนา ลักษณะงดงาม ประณีต มีลายแกะสลักอย่างสวยงาม ส่วนวิหารหลังเดิมนั้น ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าสร้างขึ้นพร้อมกับเจดีย์ เมื่อ พ.ศ. 2071

วัดโลกโมฬี จ. เชียงใหม่ หนึ่งในวัดเก่าแก่เคียงคู่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน
วัดโลกโมฬี จ. เชียงใหม่ หนึ่งในวัดเก่าแก่เคียงคู่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน
วัดโลกโมฬี จ. เชียงใหม่ หนึ่งในวัดเก่าแก่เคียงคู่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน
วัดโลกโมฬี จ. เชียงใหม่ หนึ่งในวัดเก่าแก่เคียงคู่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน

พระพุทธรูป พระประธานในวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร มีเพดานและต้นเสาแกะสลักลวดลายต่างๆ อย่างงดงาม พระพุทธรูปมีนามว่า “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ”

 พระพุทธรูป พระประธานในวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร มีเพดานและต้นเสาแกะสลักลวดลายต่างๆ อย่างงดงาม พระพุทธรูปมีนามว่า “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ”
พระพุทธรูป พระประธานในวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร มีเพดานและต้นเสาแกะสลักลวดลายต่างๆ อย่างงดงาม พระพุทธรูปมีนามว่า “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ”

กุฏิสงฆ์ กุฏิสงฆ์วัดโลกโมฬี มีลักษณะต่างจากกุฏิทั่วไป เนื่องจากเป็นประติมากรรมที่มีลักษณะงดงาม แบบล้านนา ด้านหน้ากุฏิมีรูปปั้นพระเมืองเกษเกล้า ประดิษฐานอยู่บนซุ้มประตู

วัดโลกโมฬี จ. เชียงใหม่ หนึ่งในวัดเก่าแก่เคียงคู่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน
วัดโลกโมฬี จ. เชียงใหม่ หนึ่งในวัดเก่าแก่เคียงคู่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน

ข้อมูลทั่วไปวัดโลกโมฬี

ที่อยู่: วัดโลกโมฬี เลขที่ ๒๙๘/๑ ถ.มณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓-๔๐๔-๐๓๙, ๐๕๓-๒๑๒-๓๘๗
website: www.watlokmolee.com


RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *