วัดวังก์วิเวการาม และเจดีย์พุทธคยา อำเภอสังขละบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

วัดวังก์วิเวการาม และเจดีย์พุทธคยา อำเภอสังขละบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

มาครับ…ตามมาทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี ในอำเภอสังขละบุรีกันต่อ ครั้งนี้พาทัวร์วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2496 ที่บ้านวังกะล่าง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร

โดยประวัติที่ผมไป search หาดูใน Wikipedia เขียนเล่าว่า ในระยะแรก ณ วัดวังก์วิเวการาม มีเพียงกุฏิและศาลา มีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่ออุตตมะ ตั้งอยู่บนเนินสูงในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำ 3 สาย คือแม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำบีคลี่ แม่น้ำรันตี ไหลมาบรรจบกัน

ในปี พ.ศ. 2505 ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้ใช้ชื่อว่า วัดวังก์วิเวการาม ซึ่งตั้งตามชื่ออำเภอเดิม คืออำเภอวังกะ-สังขละบุรี ซึ่งต่อมาถูกยุบเป็นกิ่งอำเภอ ก่อนที่จะยกฐานะเป็น อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีในปี พ.ศ. 2508

วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

เมื่อ พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเมื่อกักเก็บน้ำแล้ว น้ำในเขื่อนเขาแหลมจะท่วมตัวอำเภอเก่ารวมทั้งบริเวณหมู่บ้านชาวมอญทั้งหมด ทางวัดจึงได้ย้ายมาอยู่บนเนินเขาในที่ปัจจุบัน หลวงพ่ออุตตมะได้จัดสรรที่ดินของวัดวังก์วิเวการามให้ชาวบ้านครอบครัวละ 30 ตารางวา ปัจจุบันหมู่บ้านชาวมอญมีพื้นที่ราว 1,000 ไร่เศษ มีผู้อาศัยราว 1,000 หลังคาเรือน ชาวบ้านเกือบทั้งหมดจัดเป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าซึ่งไม่มีบัตรประชาชน หาเลี้ยงชีพโดยการปลูกพืชผักสวนครัวตามชายน้ำ ทำประมงชายฝั่ง คนหนุ่มสาวส่วนหนึ่งนิยมเป็นลูกจ้างในโรงงานเย็บเสื้อที่อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้าน

วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

 

และจากที่ผมลองสัมภาษณ์พี่คนขับเรือที่ผมใช้บริการอยู่นั้น พบว่า ปัจจุบันชาวมอญหลายคนหันมาทำอาชีพเป็นคนขับเรือ ให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมากเลย เนื่องจากการท่องเที่ยวในอำเภอสังขละบุรีมีการเติบโตขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นหลายเท่าตัวครับ

ส่วนบริเวณวัดหลวงพ่ออุตตมะเดิม ปัจจุบันพระอุโบสถหลังเก่าจมอยู่ใต้น้ำ และมีชื่อเสียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand เป็นที่รู้จักในชื่อว่า วัดใต้น้ำ สังขละบุรี ไว้ผมจะเขียนถึงวัดใต้น้ำให้ได้อ่านกันในบทความต่อไปครับผม

เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

ในบริเวณเดียวกับกับวัดวังก์วิเวการามนั้น จะมีทางแยกให้เราเลี้ยวไปชมเจดีย์พุทธคยา จำลอง ณ เจดีย์พุทธคยานี้ มีจุดเริ่มต้นจากหลวงพ่ออุตตมะ ซึ่งเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 โดยจำลองมาจากเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดีย

วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

ในปี พ.ศ. 2525 ที่นี่เริ่มปรับปรุงและสร้างเจดีย์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาว 42 เมตร สูง 59 เมตร เสาเหล็กสี่ทิศ จำนวน 16 ต้น

วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

ในปี พ.ศ. 2532 พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนนิ้วหัวแม่มือขวา 2 องค์ ขนาดเมล็ดข้าวสาร มีสีขาวอมเหลืองเป็นเงา บรรจุในผอบ 3 ชั้น ซึ่งหลวงพ่ออัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา และฉัตรทองคำหนัก 400 บาท ขึ้นไปประดิษฐานอยู่บนยอดเจดีย์

วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี, วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี, เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

การเดินทางไปสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อำเภอแต่ละอำเภอห่างไกลกันพอสมควรเลยครับ วันเดียวคงเที่ยวไม่หมด เพราะงั้นแนะนำให้จัดตารางเวลาให้ดี ไปค้างคืนจะดีกว่าครับผม สำหรับอำเภอสังขละบุรีนั้น เพื่อนๆ สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ขับออกไปทางจังหวัดนครปฐม ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ตรงนี้จะมีทางแยกเลี้ยวไปเที่ยวอำเภอทองผาภูมิครับ แต่หากไม่ได้ไปเที่ยวทองผาภูมิ สังเกตดี ๆ ครับ จะมีป้ายให้เลี้ยวไปทางสังขละบุรีก่อนถึงทองผาภูมิ จากนั้นก็ขับไปประมาณ 70 กว่าโลครับ จะถึงอำเภอสังขละบุรีละจ้า

ที่พัก สังขละบุรี ราคาถูก..คลิกจองที่พัก พบห้องว่าง ยืนยันจองได้ทันที

RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

One thought on “วัดวังก์วิเวการาม และเจดีย์พุทธคยา อำเภอสังขละบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *