วัดอุโมงค์ เชียงใหม่…เที่ยวชมโบราณสถานเก่าแก่ที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่…เที่ยวชมโบราณสถานเก่าแก่ที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

มาจังหวัดเชียงใหม่อยู่หลายครั้งครับ ไม่เคยมาที่วัดอุโมงค์ เชียงใหม่สักที คราวนี้ไม่มีพลาด ได้โอกาสมาไหว้พระ และชมความงามของวัดอุโมงค์ เชียงใหม่กัน ผมเดินทางมาที่วัดอุโมงค์ หลังจากที่ได้ไปไหว้พระที่วัดลอยเคราะห์ จากวัดลอยเคราะห์นั่งรถสองแถวแดงสนนราคา 20 บาทต่อคนครับ

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่อยู่ไหน ไปยังไง

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ อยู่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ จริงๆ วัดอุโมงค์มีทางเข้าวัดหลายด้านนะครับ ถ้าให้สะดวกก็ไปทางหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสะดวกสุด แผนที่ดูได้จากเว็บไซต์ http://www.watumong.org นี้เลยครับ ไม่หลงแน่นอน ส่วนใครที่ไม่ได้ไปรถยนตร์ส่วนตัว ก็เรียกใช้บริการรถสองแถวแดงครับ สนนราคาคนละ20 บาท…ย้ำเช่นเคยนะครับ ถามคนขับแค่ว่าไปวัดอุโมงค์หรือเปล่า ไม่ต้องถามราคา ตอนลงก็ให้แค่ 20 บาทพอครับผม

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

ทางเข้าหน้าวัดอุโมงค์ เชียงใหม่ครับ เมื่อเข้าไปแล้วก็จะพบกับศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาวัดอุโมงค์ เชียงใหม่เลยครับ ใครสนใจซื้อหนังสือเกี่ยวกับธรรมะดีๆ ก็เข้ามาที่นี่เลย หรือจะแวะก่อนกลับบ้านก็ได้ครับ บริเวณด้านหน้าแถวนี้ก็เป็นที่จอดรถ เพื่อนๆ สามารถจอดรถได้แถวนี้เลยครับ

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

ประวัติวัดอุโมงค์ เชียงใหม่

เพื่อนๆ สามารถเข้าไปอ่านประวัติของวัดอุโมงค์ เชียงใหม่ ได้เต็มๆ ที่ http://www.watumong.org นะครับ เรื่องราวของวัดอุโมงค์ตามที่ผมได้อ่านนั้นดูเหมือนจะมีหลักฐานในอดีตที่ไม่ละเอียดครับ จึงต้องมีการศึกษาด้วยหลักการ และหลักฐานทางโบราณคดีประกอบกันไป

วัดดอุโมงค์ และสวนพุทธธรรม สองชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพุทธนิคม เชียงใหม่แห่งเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกัน นั่นคือ

“วัดอุโมงค์”(อุโมงค์เถรจันทร์) เป็นชื่อเรียกวัดเก่าที่ “พระเจ้ากือนาธรรมิกราช” ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อถวายเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฏกอาศัย ส่วน “สวนพุทธธรรม” เป็นชื่อใหม่ที่ ภิกขุ ปัญญานันทะ ประธานวัดอุโมงค์ ในสมัยนั้น (2492-2509) ตั้งขึ้นเรียกสถานที่ป่าผืนใหญ่ที่ปกคลุมวัดร้างโบราณ ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 150 ไร่ ที่พุทธนิคมเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นที่อยู่ของภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้แสวงหาความสงบ พื้นที่ซึ่งเรียกว่า สวนพุทธธรรมนี้กว้างมาก รวมเอาวัดไผ่11กอ (เวฬุกัฏฐาราม ซึ่งพระเจ้ามังรายมหาราชทรงสร้างไว้ถวายเป็นที่พำนักของพระมหากัสสปะเถระ ชาวลังกา ซึ่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้น) วัดอุโมงค์เถรจันทร์ และวัดอื่นๆ (ที่อยู่ใกล้วัดอุโมงค์ทั้ง 4 ด้าน) อีก 4 วัดเอาไว้ด้วยทั้งหมด

ประวัติของวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่ มีมากมายกว่านี้ครับ น่าสนใจมาก ยังไงเข้าไปตาม link ที่ให้ไว้ ศึกษาประวัติเป็นความรู้ทั่วไปสนุกดีครับ

มาชมบรรยากาศภายในวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) กันครับ

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

เดินเข้ามาภายในวัดอุโมงค์เรื่อยๆ ก็จะพบกับถนนพุทธธรรม แถวนี้ก็มีที่จอดรถให้ผู้ที่เข้ามาไหว้พระ ทำบุญ ปฏิบัติธรรมกัน

เดินเลี้ยวขวาไปจะพบกับ หอธรรมโฆษณ์ หอสมุดคลังปัญญาเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

เดินตามกันมาเรื่อยๆ ครับ จะพบรูปปั้นโบราณ พร้อมทั้งข้อคิด ข้อเขียน สติเตือนใจ เขียนป้ายไว้ตามบริเวณข้างทางอยู่ตลอด…ตามมาเรื่อยๆ ครับ

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

เกิดขึ้น…ตั้งอยู่…แล้วดับไป คติเตือนสติดีๆ ที่ป้ายฐานรูปปั้นโบราณนี้ครับ

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สิริราชสมบัติ 60 ปี เป็นพิพิธภัณฑ์บริขารพระสงฆ์ และสมณศักดิ์พัดยศ ในส่วนนี้เปิดให้ชมเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับ

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

ภายในพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สิริราชสมบัติ 60 ปี ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ผมเจอพระสงฆ์ที่ท่านบอกว่าห้ามถ่ายภาพนะครับ แต่ผมดูแล้วไม่เห็นมีป้ายห้ามเลย เลยเก็บภาพภายในมาได้หนึ่งภาพ

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สิริราชสมบัติ 60 ปี
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สิริราชสมบัติ 60 ปี – วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

ทางด้านขวามือของพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็น โรงภาพปริศนาธรรม ซึ่งสามารถเข้าชมได้ทั้งชาย และหญิง

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

บริเวณด้านหน้าทางเข้าอุโมงค์ชมพระพุทธรูปภายใน ก็จะมีอนุสาวรีย์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อยู่ครับ มีรูปปั้นสัตว์น้อยน่ารักๆ อยู่ด้วย ว่าแต่..นี่คือตัวอะไรหว่า??!!??

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

บรรยากาศบริเวณทางเข้าอุโมงค์เข้าชมพระพุทธรูปภายในครับ ร่มรื่น สวยงามแท้

อนุสาวรีย์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
อนุสาวรีย์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ถอดรองเท้าไว้บริเวณทางเข้าด้านหน้านะครับ…มีต้นไม้ร่มรื่น ทำให้วันที่ผมไปไม่ร้อนมากครับผม

อนุสาวรีย์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
อนุสาวรีย์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

เดินเข้าไปในอุโมงค์ก็จะเจอองค์พระพุทธรูป และก็มีนักท่องเที่ยวมาไหว้พระกันอย่างไม่ขาดสายครับ

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

มาดูในส่วนภายในอุโมงค์กันครับ ในแต่ละมุมก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ให้นักท่องเที่ยวมาสักการะกราบไหว้ครับ

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

งามมากครับ มีรูปลวดลายบนผนัง

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

ส่วนบริเวณด้านบนของอุโมงค์ ก็เป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมขนาดใหญ่ครับ ตั้งอยู่เด่นสง่าสวยงามมาก

เจดีย์ 700 ปีทรงระฆังกลมที่ตั้งเด่นอยู่เหนืออุโมงค์ด้านบน
เจดีย์ 700 ปีทรงระฆังกลมที่ตั้งเด่นอยู่เหนืออุโมงค์ด้านบน

เดินเที่ยวบริเวณรอบๆ เจดีย์ได้ครับ แต่อากาศค่อนข้างร้อนเลยนะ ยังไงก็พกหมวกกันไปหน่อยละกันครับ โดยเฉพาะสาวๆ เดี๋ยวฝ้าจะขึ้นนะจ้ะ 😛

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

เดินลงมาจากบริเวณเจดีย์ด้านบน ลัดเลาะไปจนเจอรูปปั้นพระพุทธเจ้าครับ สีดำสวยงามมาก

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

เดินชมบริเวณรอบๆ วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ครับ ตรงนี้มีเศียรพระพุทธรูปตั้งอยู่ และพระพุทธรูปอายุเก่าแก่ตั้งเรียงอยู่ด้วย

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

ตรงนี้เป็นเสาหินอโศกจำลองครับ ของจริงอยู่ที่อินเดียครับ เสาหินอโศกจำลองที่เห็นอยู่ในรูปภาพนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาในอดีต และทำให้เราได้รำลึกถึงพระราชเกียรติของพระเจ้าอโศกมหาราช จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ด้วย

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

ไปเดินเล่นแถวบริเวณสระน้ำกันดีกว่าครับ แถวบริเวณด้านหลังของวัดอุโมงค์ เชียงใหม่ มีสระน้ำขนาดใหญ่ เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อนๆ สามารถให้อาหารปลา และนกพิราบได้ครับ

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่...สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่…สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

จบแล้วครับ สำหรับทริปไปวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม่…ใครมีโอกาสไปเชียงใหม่ ก็อย่าพลาดที่จะไปเที่ยววัดอุโมงค์กันนะครับ

ทั้งสวยงาม ทั้งได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ได้ไปทำบุญ ไหว้พระขอพรด้วยครับ ^^

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่..ประวัติศาสตร์น่าสนใจเคียงคู่ความงามล้ำ


RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *