วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ | วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ | วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ ณ ถนนวัวลาย ใครที่ไปเดินถนนคนเดินวัวลายในวันเสาร์เย็น คงจะไม่พลาดที่จะแวะเวียนไปกราบไหว้ ชมความงามของ วัดศรีสุพรรณ ที่อยู่ระหว่างทางเดินบนถนนคนเดินวัวลายกันนะครับ

ประวัติ และรายละเอียดวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2043 และทำการผูกพัทธสีมาพระอุโบสถ เมื่อพุทธศักราช 2052 ซึ่งใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปาฎิหารย์ (พระเจ้า 500 ปี) ของวัดศรีสุพรรณ จนอุโบสถได้ชำรุดทรุดโทรมลง และชาวบ้านแถวนั้นได้ร่วมใจกันสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น “อุโบสถเงิน” และภายในพระอุโบสถเงินนี้เอง ได้ประดิษฐาน พระเจ้าเจ็ดตื้อ เป็นองค์พระประธานภายในพระอุโบสถ

สำหรับในการบูรณะ และสร้างอุโบสถเงินได้ดำเนินการในเขตพันธสีมาและฐานเดิม แต่จะเพิ่มเติมในส่วนของรูปทรงให้เป็นแบบ สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ โครงสร้างก่ออิฐถือปูน และประดับตกแต่งลวดลายทุกส่วนด้วยอลูมิเนียมและเงิน สลักลวดลายภาพ สามมิติ เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศิลป์ปริศนาธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ของวัดและชุมชน ตลอดถึงวิธีการ ขั้น ตอนลวดลาย ประจำตระกูลช่างเครื่องเงินของบ้านศรีสุพรรณ โดยช่างเครื่องเงินของบ้านศรีสุพรรณ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำเครื่องเงินไว้เป็นมรดกสืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังให้ ยั่งยืนต่อไป ดังนั้นทางวัดจึงได้จะทำโครงการสร้างอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณนี้ขึ้นโดยมี ปณิธานว่าจะร่วมสร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างศิลป์เป็นอนุสรณ์แก่แผ่นดินถิ่นล้านนา และถวายไว้ในบวรพระพุทธศานาสืบต่อไป

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ | วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ | วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

นอกจากพระอุโบสถเงินที่เลื่องชื่อ และสวยงามสุดวิจิตรแล้ว พระวิหารบริเวณด้านหน้า ของวัดศรีสุพรรณ ซึ่งเป็นพระวิหารทรงล้านนา สร้างในสมัย พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2403 ภายในประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชาดกและพุทธประวัติ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นประธาน (พระพุทธรูปปางมารวิชัย จะอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางควํ่าลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณีในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะมารได้)

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ | วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ | วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ | วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ | วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

บริเวณทางเข้าวัดจากถนนวัวลาย จะมองเห็นป้ายหน้าวัดชัดเจนแบบนี้ครับ เดินเข้าไปในซอยนี้ได้เลย

ทางหน้าวัดก็จะมีป้ายลักษณะแบบนี้ สวยงามกันตั้งแต่หน้าวัดเลยทีเดียว

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ | วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ | วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

บรรยากาศตอนกลางคืนภายในวัดศรีสุพรรณครับ ประดับประดาด้วยแสงสีสวยงามมากครับ โดยเฉพาะเมื่อแสงกระทบกับโลหะสีเงิน สวยงามมากจริงๆ

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ | วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ | วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

ป้ายบอกทาง ยังทำด้วยแผ่นโลหะเงินครับ งานปราณีตมากเลย

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ | วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ | วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

ภายใน “อุโบสถเงิน” ประดิษฐาน พระเจ้าเจ็ดตื้อ เป็นองค์พระประธานภายในพระอุโบสถ เหลืองอร่ามสวยงามครับ ส่วนบรรยากาศบริเวณด้านหน้าอุโบสถเงิน ก็ประดับแสงสีอย่างที่เพื่อนๆ เห็นในภาพนี้ครับ

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ - วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ – วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ - วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ – วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ - วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ – วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พระพิฆเนศ ที่วัดศรีสุพรรณ เป็นองค์พระพิฆเนศที่หล่อขึ้นด้วยเงินแท้ องค์แรกของประเทศทยมีสี่พระกร ทรงตรีศูล บ่วงปาศะ งาและถ้วยขนมโมทกะ

ส่วนพระวิหารบริเวณด้านหน้าของวัดศรีสุพรรณ เป็นพระวิหารทรงล้านนา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธาน

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ ไปยังไง

วัดศรีสุพรรณ อยู่บนถนนวัวลายครับ อย่างที่กล่าวในตอนแรกแล้วว่า หากใครได้มาเดินเที่ยวถนนคนเดินวันเสาร์ ณ ถนนวัวลายแล้ว คงจะไม่พลาดเข้ามาชมความงามของวัดศรีสุพรรณยามค่ำคืน ที่ประดับได้วิจิตรงดงามมาก หากใครมาที่ประตูเชียงใหม่ ถนนวัวลายจะอยู่รอบๆ แถวนั้นครับ ขับรถเข้ามาในช่วงเวลากลางวันตรงเข้ามาประมาณ 500 – 600 เมตร จะเห็นป้ายวัดศรีสุพรรณสวยงามอยู่ ให้เลี้ยวเข้าไปตามทางนั้นได้เลย แต่หากใครมาในช่วงวันเสาร์ ก็แนะนำให้ไปช่วงเย็นๆ ครับ นั่งรถเมล์แดงไป 20 บาท ลงถนนวัวลาย เดินชิวล์ๆ ชมสินค้า แวะทานอาหารถนนคนเดินวัวลายไปเรื่อยๆ สังเกตป้ายวัดศรีสุพรรณ ก็เดินเข้าไปในซอยสักประมาณ 50 เมตร ก็จะพบวัดศรีสุพรรณประดับไฟงดงามอยู่ครับ

เที่ยวให้สนุกพร้อมการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจกันนะครับ

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่…งามแท้ ๆ เจ้า:P


RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

One thought on “วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *