วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

วัดศาลาลอย โคราช…ครั้งที่ไปทำงานที่โคราชก็มีโอกาสได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองโคราชอยู่หลายแห่งนะครับ วัดศาลาลอย โคราช ก็เป็นจุดหมายแห่งหนึ่งที่ผมไม่พลาดในการไปไหว้พระ ถ่ายภาพ ที่วัดแห่งนี้

วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา ไปยังไง

การเดินทางไปวัดศาลาลอย โคราชก็ไม่ยากครับ วัดอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง สังเกตง่ายๆ ครับ หากเพื่อนๆ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ขับเข้ามาในเมืองจนถึงแยกถนนสุรนารายณ์ หากเพื่อนๆ เลี้ยวซ้ายก็จะไป Klang Villa นะครับ แต่เราไม่เลี้ยวซ้ายนะ ให้เพื่อนๆ ขับตรงผ่านแยกนั้นไป โดยชิดซ้ายไว้ครับเลยแยกไปนิดเดียว ก็จะเห็นป้ายทางเข้าวัดศาลาลอย แถวๆ หัวโค้งถนน วัดศาลาลอยตั้งอยู่ติดกับลำตะคองซึ่งไหลผ่านตอนเหนือของตัวเมืองไปลงแม่น้ำมูล

วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

วัดศาลาลอย เป็นวัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารีสร้างขึ้นภายหลังจากรบชนะกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2370 ซึ่งได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และอนุสรณ์สถานเจดีย์บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีขึ้นภายในวัด ภายหลังที่ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว

จุดเด่นของวัดนี้ อยู่ที่อุโบสถหลังใหม่ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนา จากสมาคมสถาปนิกสยามปี พ.ศ. 2516 และรางวัลจากมูลนิธิเสถียรโกเศศ และนาคะประทีป ใช้วัสดุพื้นเมืองคือกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนำมาประดับตกแต่ง เช่น ผนังด้านหน้าอุโบสถเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังด้านหลังเป็นภาพตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ ส่วนบานประตูเป็นโลหะลายนูน ภาพเล่าเรื่องเวชสันดรชาดก (13 กัณฑ์) ภายในมีพระประธานปูนปั้นสีขาว ปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปยืนประทับ ณ ประตูเมืองสังกัสนคร พระนามว่า”พระพุทธประพัฒน์สุนทรธรรมพิศาล ศาลาลอยพิมาลวรสันติสุขมุนินทร์”

วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐิท่านท้าวสุรนารี หรือย่าโมครับ ชาวบ้าน นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาขอพรกันมากเลยครับบริเวณนี้

วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

ตำนานเพลงโคราช จังหวัดนครราชสีมา

หากใครมาเยือนที่วัดศาลาลอยแห่งนี้ จะเห็นมีกลุ่มคณะดนตรีที่คอยแสดงร้องเพลงโคราชที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าท่านท้าวสุรนารี ท่านชอบเพลงโคราชมาก จึงเหมือนเป็นการถวายเพลงโคราชให้กับท่านท้าวสุรนารีสำหรับการแก้บนนั่นเอง

ผมคัดลอกข้อมูลจากป้ายประชาสัมพันธ์ในวัดศาลาลอย เกี่ยวกับเพลงโคราช มาให้เพื่อนๆ อ่านนะครับ

เนื่องจากเพลงโคราชเป็นวัฒนธรรมมุขปาฐะ เรื่องราวความเป็นมาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเพลงโคราช จึงถูกถ่ายทอดด้วยวิธีปากต่อปาก และการสังเกตจดจำจากครูเพลง ถึงลูกศิษย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพลงโคราชกล่าวกันว่านิยมเล่นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาเมื่อมีการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ได้จัดให้มีงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี เพลงโคราชได้มีโอกาสเล่นในงานฉลองนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2477 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และประชาชนต่างมีความเชื่อว่า ท่านท้าวสุรนารีในสมัยที่มีชีวิตอยู่นั้น ท่านชอบเพลงโคราชมาก ดังนั้น จึงมีการแสดงเพลงโคราชแก้บนที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ และวัดศาลาลอย ดังที่เราจะได้พบเห็นในปัจจุบัน

ไปเที่ยวโคราช ไปทำงานโคราช อย่าลืมแวะวัดศาลาลอย ไหว้พระ ขอพรอัฐิย่าโม เป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยนะครับ

มาครับ…ชมบรรยากาศรอบๆ บริเวณวัดศาลาลอย โคราชกัน

นี่ครับ พระอุโบสถหลังใหม่ที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบศิลปประยุกข์ พ.ศ.2516 ตัวอุโบสถเป็นทรงเรือสำเภาสวยงามมากมาย

วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

ส่วนนี้เป็นพระประธานเก่าแก่ในอุโบสถหลังเก่าครับ มีประชาชนเข้ามากราบไหว้อย่างต่อเนื่อง

วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

ตรงนี้เป็นหอเทพพระราหูทรงครุฑครับ

วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

มาวัดศาลาลอยแล้ว ไหว้พระศิลารัตนมงคลกันด้วยนะครับ

วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

ส่วนนี้เป็นอาศรม พระอาจารย์แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์ครับ

วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

“อัฐิท่านท้าวสุรนารี (คุณย่าโม)” บรรจุเมื่อ 13 เมษายน พ.ศ. 2526 เวลา 13.49 น. มีลงนามโดยนายเลิศ หงษ์ภักดี ซึ่งประธานในพิธีครับ

วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

เก็บตกภาพบรรยากาศบริเวณรอบๆ วัดศาลาลอย โคราชครับ

เกิด – แก่ – เจ็บ – ตาย >> เมรุ…วัดศาลาลอย โคราช สร้างเมื่อ 22 เมษายน 2522

วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี หรือย่าโม ก็มีภายในวัดศาลาลอยด้วยนะครับ

วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

ส่วนสุดท้ายครับ ตรงนี้เป็นรูปหล่อพระแม่ธรณีครับ มาสวดมนต์ขอพรกันได้

วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
วัดศาลาลอย โคราช, วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

เอาล่ะครับ…แวะมาเที่ยว มาไหว้พระขอพร หรือตามความเชื่อสำหรับคนที่ต้องการมาบนบานในเรื่องความรักและคู่ครอง หากแต่เมื่อเพื่อนๆ ได้รับความสำเร็จดั่งคำอธิษฐานแล้ว ก็อย่าลืมแก้บนด้วยการแสดงเพลงโคราชด้วยนะครับ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
 • Mr.Mushroom ที่ ฟาร์มเห็ดวังน้ำเขียว
 • ไนท์บาซาร์โคราช ตลาดนัดกลางคืนใจกลางเมืองโคราช
 • ศาลหลักเมืองโคราช
 • ตลาดเซฟวันโคราช
 • ตลาดไนท์บ้านเกาะโคราช
 • ปราสาทหินพิมาย โคราช
 • อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรืออนุสาวรีย์ย่าโม โคราช
 • ประตูชุมพล โคราช ประตูเมืองจังหวัดนครราชสีมา
 • Palio เขาใหญ่– Walking Street Shopping Center ณ เขาใหญ่
 • Klang Villa – คลังวิลล่า Community Mall ของชาวโคราช
 • ปราสาทหินพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา
 • ไทรงาม อำเภอพิมาย โคราช
 • เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว โคราช
 • หลวงพ่อโต ณ วัดโนนกุ่ม อ.สีคิ้ว โคราช (วัดสรพงษ์)
 • วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
 • ร้านอาหารเพลินกินดื่ม จังหวัดนครราชสีมา
 • The Smoke House เขาใหญ่ โคราช
 • ร้านคุณสำรวม ไทรงาม อำเภอพิมาย โคราช
 • ร้านบ้านไม้ชายน้ำ ปากช่อง โคราช

 • RealityThailand

  เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *