วัดดวงดี จ.เชียงใหม่ หนึ่งในวัดเก่าแก่และหนึ่งในเส้นทางการทำบุญไหว้พระเก้าวัด จังหวัดเชียงใหม่

วัดดวงดี จ.เชียงใหม่
วัดดวงดี จ.เชียงใหม่

วัดดวงดี จ.เชียงใหม่

วัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ อยู่ใกล้ๆ กับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางของการทำบุญไหว้พระเก้าวัดเชียงใหม่ ที่มีผู้คนนิยมมาสักการะกันเสมอ อันเนื่องมาจากนามอันเป็นเป็นสิริมงคลของวัด

ประวัติวัดดวงดีนั้นไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด มีเพียงจารึกที่ฐานพระพุทธรูปภายในพระวิหาร ที่ระบุถึงปีที่สร้างองค์พระไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2039 ซึ่งตรงกับสมัยพระเมืองแก้ว

วัดดวงดีมีความสำคัญในอดีตคือ เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ที่ได้การรับอาราธนาให้ลาสิกขาบท เพื่อขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนคร ในยุคเมืองเชียงใหม่เกิดความไม่สงบสุข ซึ่งขึ้นครองเมืองในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2304 – 2306

วัดดวงดี จ.เชียงใหม่ หนึ่งในเส้นทางการทำบุญไหว้พระ 9 วัด จังหวัดเชียงใหม่
วัดดวงดี จ.เชียงใหม่ หนึ่งในเส้นทางการทำบุญไหว้พระ 9 วัด จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับวัดดวงดีนั้นแรกเริ่มเดิมทีมีหลายชื่อ เช่นวัดหมากต้นเหนือ, วัดอุดมดี,วัดพนมดี และวัดดวงดีตามลำดับ จากการเล่าขานของคนดั้งเดิมกล่าวไว้ว่า วัดดวงดีนี้เคยใช้เป็นสำนักเรียนสำหรับลูกเจ้าขุนมูลนายในสมัยแต่ก่อน และยังถูกเคยใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนยุพราชวิทยาลัยก่อนที่จะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จอีกด้วย

วัดดวงดี จ.เชียงใหม่ หนึ่งในเส้นทางการทำบุญไหว้พระ 9 วัด จังหวัดเชียงใหม่
วัดดวงดี จ.เชียงใหม่ หนึ่งในเส้นทางการทำบุญไหว้พระ 9 วัด จังหวัดเชียงใหม่

หลวงพ่อดวงดี วัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่

วัดดวงดี จ.เชียงใหม่ หนึ่งในเส้นทางการทำบุญไหว้พระ 9 วัด จังหวัดเชียงใหม่
วัดดวงดี จ.เชียงใหม่ หนึ่งในเส้นทางการทำบุญไหว้พระ 9 วัด จังหวัดเชียงใหม่

วัดดวงดีมีพระพุทธรูปซึ่งถือว่าเก่าแก่อยู่คู่กับวัด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยเจ้านายเมืองเชียงใหม่คนใดคนหนึ่ง แต่ไม่ทราบนามโดยชัดเจน ประมาณในปี พ.ศ. 2039 ด้วยความที่พระพุทธรูปองค์นี้อยู่คู่กับวัดดวงดีมาเป็นเวลาช้านาน จึงเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป โดยมักเข้ามากราบนมัสการขอพรตามคติความเชื่อที่ว่าจะให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปกติสุขจึงได้ชื่อว่าพระพุทธรูปดวงดี ตามนามของวัด

เจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม ตามภาพข้างล่างนี้นะครับ จะมีชั้นลูกแก้วย่อเก็จ รัดด้วยเส้นลวด 2 เส้น มาลัยเถาเป็นแบบแปดเหลี่ยมบัลลังก์เป็นแบบพานแว่นฟ้า ไม่ปรากฏปีการสร้างที่แน่ชัด

วัดดวงดี จ.เชียงใหม่ หนึ่งในเส้นทางการทำบุญไหว้พระ 9 วัด จังหวัดเชียงใหม่
วัดดวงดี จ.เชียงใหม่ หนึ่งในเส้นทางการทำบุญไหว้พระ 9 วัด จังหวัดเชียงใหม่

หอไตร ทำเป็นทรงแบบมณฑป มีหลังคาย่อ ซ้อนกัน 3 ชั้น หน้าต่างทำเป็นซุ้มอยู่โดยรอบ เจ้าอุปราชมหาวงศ์ (หนานมหาวงศ์) เป็นผู้คิดสร้างขึ้น เมื่อจุลศักราช 1191 (พ.ศ. 2372) สร้างเดือน 7เหนือ แรม 11ค่ำ หลังจากสร้างหอไตรถวายวัดดวงดีเสร็จ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 5 ของเชื้อเจ้า 7 องค์

วัดดวงดี จ.เชียงใหม่ หนึ่งในเส้นทางการทำบุญไหว้พระ 9 วัด จังหวัดเชียงใหม่
วัดดวงดี จ.เชียงใหม่ หนึ่งในเส้นทางการทำบุญไหว้พระ 9 วัด จังหวัดเชียงใหม่

เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยนามที่มีความมงคลแบบนี้ จึงเป็นหนึ่งในวัดที่อยู่ในเส้นทางการไหว้พระ 9 วัดของนักท่องเที่ยว อีกทั้ง วัดนี้จะอยู่ในเส้นทางถนนคนเดินประตูท่าแพด้วยนะครับ แวะไปได้ตอนเย็นๆ อยู่ใกล้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองนะเจ้า ^^


RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *