วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่…วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่อีกแห่งนะครับ ที่ผมได้เดินเข้าไปไหว้พระขอพร และเก็บภาพของวัดเจดีย์หลวงวรวิหารมาฝากเพื่อนๆ เมื่อครั้งที่ได้ไปเดินเล่นที่ถนนคนเดิน (ช่วงทริปที่ไปเชียงใหม่นี่ไปเดินเล่นถนนคนเดินทุกอาทิตย์เลยครับ เลยได้มีโอกาสเข้าไปไหว้พระตามวัดต่างๆ ในเส้นทางถนนคนเดินด้วย)

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

นำข้อมูลจาก wikipedia เกี่ยวกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ มาให้ได้ศึกษากันด้วยนะครับ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945

วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่

พระธาตุเจดีย์หลวง ของวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนั้นถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ หรือล้านนา คือ สูงประมาณ 80 เมตร เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตร ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองเชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

สวยมากครับสำหรับพระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ บริเวณทั้งสี่ด้านมีความงดงามที่มาพร้อมกับประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมไปถึงสภาพของเจดีย์หลวงที่บริเวณส่วนบนมีสภาพหักพัง จากเหตุการณ์ฝนตกหนักและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2088 – 2089

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

บริเวณด้านบนของพระธาตุเจดีย์หลวง ก็จะมีพระพุทธรูปสวยงามทั้งสี่ด้านแบบนี้ครับ..เป็นโบราณสถานที่สวยงามและเก่าแก่จริงๆ

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

ปัจจุบันบริเวณวัดเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่ มีสิ่งสักการะหลากหลายได้แก่ เจดีย์หลวง อินทขีล ต้นยาง กุมภัณฑ์ พระฤๅษี ซึ่งสะท้อนพัฒนาการคติจักรวาลได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่แวดล้อมของเมือง

มาครับ…เดินมาดูบรรยากาศบริเวณโดยรอบวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่กัน

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

เข้ามาในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ก็จะพบกับพระวิหารหลวงก่อนเลยครับ บริเวณด้านหน้านี้นักท่องเที่ยวมาไหว้พระขอพรกันเพียบครับ ระวังธูป เทียน กันด้วยนะครับ

พระวิหารหลวง หรือพระวิหารกลาง ปัจจุบันเป็นทั้งพระอุโบสถด้วย เป็นสถาปัตยกรรมทรงล้านนาประยุกต์ ส่วนอุโสถหลังเก่าศิลปะแบบล้านนาดั้งเดิมที่อยู่หลังวัด ด้านตะวันตกขององค์เจดีย์หลวงได้เลิกใช้งานตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ เพราะคับแคบเกินไป พระวิหารหลังปัจจุบันนี้ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในยุคเจ้าแก้วนวรัฐ ผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9 โดยสร้างขึ้นหลังปี พ.ศ.2471

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

มาดูภายในพระวิหารหลวงกันครับ พระพุทธรูปในพระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร คือ พระอัฏฐารส เป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่ปางห้ามญาติ สูง ๑๘ ศอก หล่อด้วยทองสำริด มีพระอัครสาวก โมคคัลลาน์ สารีบุตร สร้างโดยพระนางติโลกะจุดา(ติโลกจุฑา) นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หลายขนาดอีกจำนวนมากประดิษฐานอยู่รายล้อมพระอัฏฐารส

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

เดินสำรวจบริเวณด้านหลังของวัดเจดีย์หลวงวรวิหารกันครับ พบพระนอน หรือ พระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่สวยงามมาก พระนอนเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่คู่กับพระเจดีย์ แต่ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้าง พระนอนองค์นี้สร้างด้วยอิฐฉาบปูนปิดทอง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 ได้บูรณะใหม่ทาสีทองสำเร็จแทน มีพุทธลักษณ์สวยงามมาก หันเศียรสู่ทิศใต้ พระพักตร์หันเข้าหาองค์พระธาตุเจดีย์หลวง สูง 1.93 เมตร ยาว 8.70 เมตร อยู่ห่างจากพระเจดีย์หลวงไปทางทิศตะวันตก

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

พระมหาสังกัจจายน์ ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลังเล็ก อยู่ห่างจากพระธาตุเจดีย์ไปทางทิศเหนือ เชื่อว่ามีความเก่าแก่พอ ๆ กับพระนอน

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

บริเวณภายในวิหารพระนอน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

ภายในวิหารบูรพาจารย์ครับ…วิหารบูรพาจารย์เป็นสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านนา โดยได้จำลองแบบมาจากวิหารวัดต้นเกว๋น หรือวัดอินทาวาส หมู่ 4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สร้างเมื่อราว พ.ศ.2399-2412 สมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 6 (พ.ศ.2399-2413) วิหารวัดต้นเกว๋นที่จำลองแบบมาสร้างวิหารบูรพาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตในครั้งนี้ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2401 เป็นศิลปสกุลช่างล้านนา ซึ่งเป็นศิลปสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สมบูรณ์แบบ และงดงามอีกแห่งหนึ่งจนได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อ พ.ศ.2532

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

นอกจากนี้ภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ยังมีอีกหลายๆ ส่วนของวัดที่น่าสนใจนะครับ ใครได้เดินทางมาวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นอกจากจะได้มาไหว้พระสักการะขอพรเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้ว ยังได้ชมความงามของศิลปะล้านนากับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของวัดเจดีย์หลวงวรวิหารกันด้วยครับ

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่…สถานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ มาเที่ยวกันนะครับ


RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

One thought on “วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *