ททท. เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11

ททท. เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว สู่ระดับนานาชาติ

บ่ายวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดโครงการ “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 ” โดยมีนางสาวพัณณิน กิติพราภรณ์ จากสยามนิรมิต นายณพลกิตตน์ โสดร จากสวนนงนุช พัทยา คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ประกอบการ ผู้แทนสมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

thailand-tourism-awards-11-2

นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ” การจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสร้างคุณค่าและมูลค่าสินค้าการท่องเที่ยว พร้อมแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของการท่องเที่ยวในการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่วงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และสร้างการยอมรับใน Quality Symbolic ของรางวัลสู่นานาชาติ เป็นการขยายฐานทางด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ยกย่องเชิดชู และเป็นกำลังใจให้ผลงานที่ได้รับรางวัลได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ ททท. กำหนดจัดการประกวด Thailand Tourism Award อย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2539 – 2553 ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 11 และจัดพิธีมอบรางวัลขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่ง เนื่องในวันการท่องเที่ยวโลก ( World Tourism Day)  โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. ประเภทรายการนำเที่ยว

3. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว

4. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

5. ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โดยโครงการ Thailand Tourism Award มี “รางวัลกินรี” เป็นสัญลักษณ์รางวัลอันทรงคุณค่า ถือเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศ (Tourism Accreditation) ที่สร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้ด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ได้ที่ กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สำนักงาน ททท. ส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวของ ททท. วงเล็บมุมซอง (การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560) ทั้งนี้ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์หมายเลข 0 2250 5500 ต่อ 4471 – 4474

โทรสาร 0 2250 5694

Call center 1672

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismawards

ข่าวจาก: ททท.


RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *