สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย | แนะนำร้านอาหารทั่วไทย | ข่าวท่องเที่ยวไทย | รีวิวที่พักทั่วไทย

Tag Archives: 77จังหวัด

วัดหลวงพ่อโต บางพลี หรือวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ

หลวงพ่อโต บางพลี วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ

วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย (สะดุ้งมาร) องค์พระเป็นทองสำริดทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ ลืมพระเนตร ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการกล่าวขวัญว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบางพลีและพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะช่วงเทศกาล อย่างปีใหม่ สงกรานต์ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ จะมีประชาชนโดยเฉพาะชาวบางพลีไปทำบุญ ขอพร กราบไหว้สักการะบูชา หลวงพ่อโต บางพลีกันอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะในอุโบสถ เพื่อนๆ […]

วัดดวงดี จ.เชียงใหม่ หนึ่งในวัดเก่าแก่และหนึ่งในเส้นทางการทำบุญไหว้พระเก้าวัด จังหวัดเชียงใหม่

วัดดวงดี จ.เชียงใหม่ หนึ่งในเส้นทางการทำบุญไหว้พระ 9 วัด จังหวัดเชียงใหม่

วัดดวงดี จ.เชียงใหม่ วัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ อยู่ใกล้ๆ กับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางของการทำบุญไหว้พระเก้าวัดเชียงใหม่ ที่มีผู้คนนิยมมาสักการะกันเสมอ อันเนื่องมาจากนามอันเป็นเป็นสิริมงคลของวัด ประวัติวัดดวงดีนั้นไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด มีเพียงจารึกที่ฐานพระพุทธรูปภายในพระวิหาร ที่ระบุถึงปีที่สร้างองค์พระไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2039 ซึ่งตรงกับสมัยพระเมืองแก้ว วัดดวงดีมีความสำคัญในอดีตคือ เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ที่ได้การรับอาราธนาให้ลาสิกขาบท เพื่อขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนคร ในยุคเมืองเชียงใหม่เกิดความไม่สงบสุข ซึ่งขึ้นครองเมืองในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2304 – 2306 สำหรับวัดดวงดีนั้นแรกเริ่มเดิมทีมีหลายชื่อ เช่นวัดหมากต้นเหนือ, วัดอุดมดี,วัดพนมดี และวัดดวงดีตามลำดับ […]