Art in Paradise ศิลปะบนสรวงสวรรค์ “พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ” ที่พัทยา

Art in Paradise ศิลปะบนสรวงสวรรค์ “พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ” ที่พัทยา Art in Paradise พัทยา ศิลปะบนสรวงสวรรค์บรรเจิดด้วยไอเดียของผู้ก่อตั้ง Mr. Shin Jae Yeoul ที่มีไอเดียที่ต้องการนำเสนอศิลปะที่ยากแก่การเข้าใจในแบบง่ายๆ ให้ประชาชนคนทั่วไปได้เข้าถึงได้อย่างสนุกสนาน ด้วยไอเดียบรรเจิดนี้แหละครับ จึงเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติที่ชื่อ Art

Read more