วัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่, หนึ่งในวันเก่าแก่ทรงคุณค่าของจังหวัดเชียงใหม่

วัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่ วัดโลกโมฬี เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อายุหลายร้อยปี  เดิมเป็นวัดร้างมีเนื้อที่ 4 – 1 – 37 ไร่   โบราณสถานที่ปรากฏอยู่คือ  พระเจดีย์ที่มีอายุประมาณห้าร้อยปี  และฐานพระอุโบสถซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้  หลังจากได้ยกขึ้นเป็นวัด ได้สร้างพระวิหารและกำแพงตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา สร้างกุฏิสงฆ์พร้อมกันนั้นได้หล่อพระพุทธรูปปฏิมาประธานประจำพระวิหาร ชื่อ

Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ChiangMai Night Safari) พาเที่ยวสวนสัตว์กลางคืน เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ChiangMai Night Safari) พาเที่ยวสวนสัตว์กลางคืน เมืองเชียงใหม่ ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับสำหรับ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Chiangmai Night Safari) สวนสัตว์กลางคืน ณ เมืองเชียงใหม่ที่เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2549 ตอนนี้ 2556 ก็ผ่านมา 6 –

Read more

วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ วัดสวนดอก หรือ วัดบุพผาราม ตั้งอยู่ถนนสุเทพ อำเภอเมือง วัดนี้พระเจ้ากือนาทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1914 (ศักราชนี้ถือตาม หนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ ของพระรัตนปัญญาเกตุ) เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระมหาเถระสุมน ผู้ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ในแผ่นดินลานนาไทย วัดนี้แต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ลานนาไทย สมัยแรกเริ่ม มีสถาปัตยกรรมสำคัญ คือ

Read more

วัดพันเตา จ.เชียงใหม่

วัดพันเตา จ.เชียงใหม่ วัดพันเตา จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในวัดที่ตั้งอยู่บนเส้นทางของถนนคนเดินเชียงใหม่ วัดพันเตาตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้า ติดกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ ประวัติวัดพันเตา จ.เชียงใหม่ วิหารเดิมของวัดพันเตาเป็นหอคำ ซุ้มประตูประดับไม้แกะสลักรูปนกยูงอันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือซึ่ง มองดูวิจิตรและสง่างาม ตามประวัตินั้น วัดพันเตาไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าได้ใช้เป็นที่ตั้งเตาหลอม ในการหล่อพระอัฏฐารสในวิหารวัดเจดีย์หลวง จึงได้ชื่อว่าวัดพันเตา ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2348

Read more

เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เพลิดเพลินเดินชิวล์ไปกับตลาดนัดกลางคืน

เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เพลิดเพลินเดินชิวล์ไปกับตลาดนัดกลางคืน ChiangMai Night Bazaar หรือคนเมืองเชียงใหม่เรียกสั้นๆ ว่า ไนท์บาซาร์ แหล่งตลาดนัดของยอดนักช้อปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศ ยิ่งเป็นช่วงตั้งแต่ปลายปี 2555 จนถึงต้นปี 2556 ที่ผ่านมานี้แล้ว เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งของชาวจีนโดยแท้เลยครับ ฝรั่งแทบจะถูกฝูงชนนักท่องเที่ยวชาวจีนปกคลุม ยอดจองโรงแรมในเชียงใหม่ มีกรุ๊ปทัวร์จีนลงทุกวัน เต็มทุกห้อง! เรียกได้เลยว่าการท่องเที่ยวของเราดีขึ้นสุดๆ

Read more
Page 1 of 3123