ดอยสุเทพ เชียงใหม่

ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ดอยุสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่ของอุทยานครอบคลุมท้องที่ของอำเภอแม่ริม หางดง และอำเภอเมือง เชียงใหม่ เป็นป่าที่มีความอุดมสมบรณ์ ประกอบด้วยภูเขาสูงสวยงาม ที่นี่รวมที่เที่ยวเชียงใหม่ที่ห้ามพลาดที่จะไปเยือน ทั้งดอยสุเทพ ดอยบวกห้า และดอยปุย เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงาม

Read more