พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย
พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย

ประวัติศาสตร์พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย
มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับพระธาตุศรีสองรัก ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยครับ ประวัติศาสตร์บอกกล่าวเมื่อครั้งเริ่มสร้างพระธาตุศรีสองรัก ในพ.ศ. 2103 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106 ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต  (เวียงจันทร์)

พระธาตุศรีสองรัก เป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐถือปูนมีฐานเป็นเหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละประมาณ  8 เมตร  สูงประมาณ 32  เมตร  อยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตกประมาณ  1กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ  83  กิโลเมตร  องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุศรีสองรักบนเนินริมน้ำหมัน  ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่ในวัด

นอกจากองค์พระเจดีย์แล้ว  ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบสถ์  1  หลัง  ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปนาคปรก  1  องค์  และพระพุทธรูปอื่น ๆ อีกบ้าง  และถัดองค์พระเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกมีศิลาจารึก  1  แผ่น  ซึ่งจารึกตำนานการสร้างพระธาตุศรีสองรักด้วยอักษรธรรมอยู่ด้วย

พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

“พระธาตุศรีสองรัก  ได้สร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ผู้ครอบครองกรุงศรีอยุธยาแห่งอาณาจักรสยามสมัยนั้น  และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) แห่งอาราจักรล้านช้างสมัยนั้น  เพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาทางพระราชไมตรี  และเป็นด่านกั้นเขตแดนของสองพระนคร  ทั้งนี้เนื่องจากในระหว่างที่กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ครองราชสมบัติ  ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ  เพราะพม่ามีกษัตริย์ที่เข้มแข็งในการสงครามปกครองคือ  พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้  และพระบุเรงนองได้ยกทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุตหลายคราว  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  จึงทำไมตรีกัน  เพื่อร่วมกันต่อสู้กับพม่าและเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีกันครั้งนี้  ได้ทรงร่วมกันสร้างพระเจดีย์ขึ้นเป็นสักขีพยานจึงได้ขึ้นชื่อว่า “ พระธาตุศรีสองรัก ” ตามตำนานกล่าวไว้ว่าได้สร้างขึ้น  ณ ที่กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำน่านบนโคกไม้ติดกัน  เริ่มสร้างแต่ พ.ศ. 2103  ตรงกับปีวอก  โทศก  จุลศักราช 922  และเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106  ตรงกับปีกุล  เบญจศก   จุลศักราช   925  ในวันพุธขึ้น  14 ค่ำ เดือน  6 และได้ทำพิธีฉลองสมโภชในวันพฤหัสบดี  ขึ้น  15 ค่ำ  เดือน  6”

พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย
พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย

เตือนกันนิดนึงครับ….มีข้อห้ามในการเข้าสักการะพระธาตุศรีสองรัก
ป้ายเขียนเด่นชัดก่อนเดินขึ้นบันไดไปสักการะพระธาตุศรีสองรัก ที่กำหนดเป็นข้อห้ามในการเข้าสักการะพระธาตุ คือ ห้ามสวมใส่สีแดง, ห้ามกางร่ม, ห้ามนำอาหารหรือขนมขึ้นไปรับประทาน และห้ามใส่รองเท้าขึ้นไปบนพระธาตุครับ ใครจะเดินทางไปสักการะที่พระธาตุศรีสองรักก็ปฏิบัติตามข้อห้ามที่กำหนดไว้ด้วยละกันนะครับ เดี๋ยวจะโดนคุณพี่เจ้าหน้าที่ดุเอาได้นะ

การเดินทางไปพระธาตุศรีสองรัก
ขับรถไปสบายๆ ครับ มุ่งหน้าสู่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมาจากทางเส้นถนนพหลโยธิน ผ่านจังหวัดสระบุรี ลพบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 เข้ามาสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ (ถ้ามีเวลา ก็จัดทริปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนก็ได้ครับ มีที่เที่ยวสวยๆ เพียบ) วิ่งไปทางอำเภอหล่มสักครับ สังเกตเห็นทางเลี้ยวเข้าถนนเส้น 203 เมื่อไร ก็เลี้ยวตามทางมาเรื่อยๆ จะเห็นป้ายเขียนเข้าสู่อำเภอด่านซ้าย ถนนหมายเลข 2014 ขับไปไม่ไกลครับ จะเห็นป้ายทางเข้าพระธาตุศรีสองรักเด่นชัด

ปัจจุบันนี้ ประชาชนในท้องที่จังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือพระธาตุศรีสองรัก  เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ โดยทุกวันขึ้น 15 ค่ำ วันเพ็ญเดือน  6 ชาวอำเภอด่านซ้าย อำเภอใกล้เคียง และชาวจังหวัดใกล้เคียงให้เคารพนับถือจะร่วมกันจัดงานพิธีสมโภชพระธาตุ และนมัสการพรเจดีย์ขึ้นทุกปีจนยึดถือเป็นประเพณีตลอดมาจนทุกวันนี้ครับ นับว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเลย และประเทศไทยด้วย

ไปจังหวัดเลย อย่าเพิ่งเลยไปไหนครับ แวะสักการะขอพร ชมความงามของปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในเมืองไทยได้ที่ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *