พระสิริมังคลาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่

พระสิริมังคลาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่

ใครที่เดินผ่านบริเวณพุทธสถานเชียงใหม่ สะพานนวรัฐ จะต้องเห็นรูปปั้นอนุสาวรีย์ของพระองค์หนึ่ง ผมไม่พลาดที่จะเดินเข้าไปไหว้ท่าน และอ่านประวัติของท่านครับ ท่านคือ พระสิริมังคลาจารย์ เป็นพระสงฆ์ชาวเมืองเชียงใหม่นี่แหละครับ มีประวัติที่น่าสนใจดี ผมเก็บข้อมูลจากแผ่นป้ายมาให้เพื่อนๆ ได้อ่านและเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันด้วยนะครับ

ประวัติ และผลงานที่สำคัญของพระสิริมังคลาจารย์
พระสิริมังคลาจารย์ เป็นพระสงฆ์ชาวเมืองเชียงใหม่ ในสมัยราชวงศ์เม็งราย สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ราว พ.ศ. 2000 – 2100 พระรูปนี้เคยเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศลังกา

ในรัชกาลพระเจ้าเมืองแก้ว (พ.ศ. 2038 – 2068) พระสิริมังคลาจารย์ได้รับพระราชทาน ตำแหน่งเป็น อุปาธยาจารย์ของพระองค์ พระเมืองแก้วได้สร้างรัตตวนมหาวิหารถวายท่านด้วย
ผลงานที่สำคัญของพระสิริมังคลาจารย์ คือ
1. เวสสันดรทีปนี แต่งในปี พ.ศ. 2060 ในรัชกาลของพระเมืองแก้ว เป็นคัมภีร์อธิบายเวสสันดรชาดก ในขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฏก
2. จักรวาลทีปนี แต่งในปี พ.ศ. 2063 รัชกาลพระเมืองแก้วเช่นกัน เป็นวรรณกรรมว่าด้วยเรื่องโลก และจักรวาล (โลกธาตุ) พรรณาถึง ภูมิของสัตว์ต่างๆ ลักษณะของสัตว์ที่เกิดในภูมิต่างๆ อาหารของสัตว์ ภูเขา แม่น้ำ สระ หนอง คลอง บึง เกาะ ทวีป เทวดา และอสูรเป็นต้น
3. สังขยาปกาสถฏีกา เป็นคู่มืออธิบายเรื่องการนับเวลา การวัด ชั่ง ตวง ระยะทาง ฤดูกาล และการใช้เงินตราที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนา เป็นต้น
4. มังคลัตถทีปนี แต่งในปี พ.ศ.2067 เป็นคัมภีร์ที่อธิบายความในมงคลสูตร ซึ่งเป็นสูตรหนึ่งในสุตตนิบาต พระสุตตันตปิฏก ซึ่งแสดงถึงหลักการปฏิบัติเพื่อให้เกิดมงคลขึ้นในชีวิต 38 ประการ คัมภีร์เล่มนี้ได้ใช้เป็น หลักสูตรเปรียญธรรมของไทยมาถึงปัจจุบัน

ข้อมูลจากคณะสงฆ์ ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

พระสิริมังคลาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่
พระสิริมังคลาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่

RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *