งานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ประจำปี 2555

ข่าวท่องเที่ยวภาคอีสานงานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ประจำปี 2555

อุดรธานี จัดงานเทศกาลทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี หนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีบัวแดงมากที่สุด ประจำปี 2555

จังหวัดอุดรธานีมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด คือ หนองหาน มีพื้นที่ประมาณ ๒๒,๕๐๐ ไร่ หรือ ๓๖ ตารางกิโลเมตร มีความยาวของคันดินรอบหนองหาน
ยาวถึง ๘๐ กิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภอกุมภวาปีเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนอยู่ในเขตอำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอกู่แก้ว เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบหนองหาน จนได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ ชุ่มน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงแหว โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดอุดรธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

บริการล่องเรือชมทะเลบัวแดง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔- ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐- ๑๑.๐๐ น. ทุกวัน ณ ท่าเรือบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

  • เรือบริการขนาดเล็ก นั่งได้ ๒-๓ คน คิดค่าบริการคนละ ๑๐๐ บาท ต่อเที่ยว
  • เรือบริการขนาดใหญ่ นั่งได้ ๑๐-๑๒ คน คิดค่าบริการคนละ ๑๐๐ บาท ต่อเที่ยว หากเป็นหมู่คณะลดราคาพิเศษแต่ไม่ต่ำกว่าลำละ ๕๐๐ บาท ต่อเที่ยว
  • ใช้เวลาล่องเรือไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
  • ห้วงเวลาที่ดอกบัวแดงบาน คือ เวลา ๐๖.๐๐-๑๑.๐๐ น. แต่นักท่องเที่ยวสามารถชมธรรมชาติหนองหานและนกนานาพันธุ์ได้ตลอดวัน
  • มีบริการที่พักโฮมสเตย์ รุ่งเช้าล่องเรือชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่หนองหาน สัมผัสทะเลบัวแดงหมื่นไร่พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนเรือกับบรรยากาศเย็นสบายๆ หนาวนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 089 – 395 – 0871, 083 – 349 – 5673
เทศกาลทะเลบัวแดง อุดรธานี
เทศกาลทะเลบัวแดง อุดรธานี

RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *