อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี (Muang Sing Historical Park)

เวลาใครพูดถึงเมืองสิงห์ นี่อาจจะคิดได้ว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จะอยู่ที่จังหวัดสิงหบุรีหรือเปล่านา ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่…อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีครับ ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เพื่อนๆ สามารถไปถ่ายภาพ ศึกษาประวัติศาสตร์ของโบราณสถานที่ทรงคุณค่าแห่งนี้ได้ครับ

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อยทางทิศเหนือในเขตตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แวดล้อมด้วยทิวเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบ ลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลง กว้างประมาณ 800 เมตร หมายถึงส่วนกว้างของเมือง ยาวประมาณ 850 เมตร และกำแพงสูง 7 เมตร มีประตูเข้าออก 4 ด้าน มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ ภายในเมืองมีสระน้ำ 6 สระ

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park

ก่อนเข้าชมต้องเสียค่าบัตรเข้าชมก่อนนะครับ ราคาก็ตามนี้เลยครับ

อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชม
ผู้มีสัญชาติไทย คนละ 20 บาท
รถยนต์ คันละ 50 บาท
รถสามล้อเครื่อง คันละ 30 บาท
รถจักรยานยนต์ คันละ 20 บาท
รถจักรยาน คันละ 10 บาท

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park

บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์มีโบราณสถานอยู่ 4 แห่งครับ แบ่งเป็น

โบราณสถานหมายเลข 1 : ตั้งอยู่บริเวณใจกลางกลุ่มโบราณสถาน องค์โบราณสถานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและประกอบด้วยสิงห์สำคัญคือ ปรางค์ประธาน ระเบียงคด โคปุระ บรรณศาลา และกำแพงแก้ว ปรางค์ประธานเป็นศูนย์กลางของโบราณสถานมีลักษณะเป็นปรางค์องค์เดียวทรงหอสูงคล้ายฝักข้าวโพด ณ ที่แห่งนี้ถือเป็นส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดในอุทยานครับ

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park

โบราณสถานหมายเลข 2 : ในส่วนนี้ลักษณะคล้ายกับโบราณสถานหมายเลข 1 ครับ แต่สภาพจะไม่สมบูรณ์เท่ากับโบราณสถานหมายเลข 1 ในส่วนโบราณสถานหมายเลข 2 นี่เราจะได้เห็นแท่นฐานประติมากรรมหินทรายจำนวนมาก

โบราณสถานหมายเลข 3 : ตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโบราณสถานหมายเลข 1 ห่างออกไป 150 เมตร อาคารหลังนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบโล่ง ลักษณะเป็นแนวของฐานโบราณสถานขนาดเล็ก ภายในเป็นห้องก่อด้วยอิฐและศิลาแลง ฐานชั้นล่างเป็นฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยศิลาแลง ลักษณะการก่อสร้างเป็นการก่อสร้างทับซ้อนกัน

โบราณสถานหมายเลข 4 : อยู่ห่างจากจากกำแพงด้านทิศตะวันตกของโบราณสถานหมายเลข 1 ไปประมาณ 236.50 เมตร เป็นฐานอาคารคล้ายห้องแถว 4 ห้อง ก่อด้วยศิลาแลง ทางด้านทิศเหนือของอาคารพบแท่นฐานประติมากรรมหินทรายตั้งอยู่

อาคารจัดแสดงศิลปวัตถุ

อาคารแห่งนี้จัดแสดงศิลปวัตถุที่จัดตั้งใกล้กับลานจอดรถ เป็นสถานที่จัดแสดงชิ้นส่วนที่ได้จากการขุดแต่ง ทั้งเป็นปูนปั้นดินเผา หิน และศิลาแลง

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park

หลุมขุดค้นโครงกระดูก

ในส่วนนี้ครับ ค้นพบหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่พบที่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ซึ่งได้จากการขุดค้นบริเวณริมแม่น้ำแควน้อยนอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้ หลักฐานดังกล่าวเป็นหลุมฝังศพมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ฝังร่วมกับศพ เช่น ภาชนะดินเผา แวดินเผา ภาชนะสำริด ขวานสำริด ทัพพีสำริด กำไลสำริด ลูกปัดหินอะเกตและคาร์นีเลียน กำไลหิน ลูกปัดแก้ว กำไลเปลือกหอย ฯลฯ

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ปราสาทเมืองสิงห์, ที่เที่ยวกาญจนบุรี, Muang Sing Historical Park

การเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จ.นครปฐม ขับมาประมาณ 9 กม. จะพบสะพานลอยข้ามไปทาง จ.กาญจนบุรี

ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ขับมาประมาณ 7 กม. ท่านจะพบสี่แยก ให้ท่านเลี้ยวขวา (แยกซ้ายไปบ้านโป่ง ตรงไปคือถ้ำค้างคาว) เพื่อไปยัง อ.เมืองกาญจนบุรี

จากนั้นมุ่งหน้าสู่สี่แยกแก่งเสี้ยน ให้ขับไปทาง อ.ไทรโยค (ผ่านสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี บริษัทเจียไต๋) ประมาณ 30 กม. จะมีป้ายบอกทางไป อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จากนั้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ แล้วขับไปอีกประมาณ 10 กม. ก็จะถึง อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71150

โทรศัพท์ โทรสาร +66 034 – 670 – 264 – 5
อีเมล์: muangsing_park@hotmail.com


RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *