บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่
บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเป็นเขื่อนเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในเขตตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เดิมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีชื่อว่า เขื่อนแม่งัด ตั้งอยู่บนลำน้ำแม่งัด สาขาแม่น้ำปิง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2520 โดยกรมชลประทาน แล้วเสร็จเมื่อปี 2527 ต่อมา กฟผ. ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำในปี 2528 แล้วเสร็จในปีเดียวกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2529 และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2529

ลักษณะตัวเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขื่อนดินสูง 59 เมตร สันเขื่อนยาว 1,950 เมตร กว้าง 9 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 265 ล้านลูกบาศก์เมตร แกนกลางเป็นดินเหนียวน้ำซึมผ่านไม่ได้ มีหินเป็นส่วนป้องกันภายนอกก่อสร้างปิดลำน้ำแม่งัด ทดแทนฝายเดิมของราษฏร ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยในปี พ.ศ.2516 สามารถอำนวยประโยชน์ด้านการชลประทาน การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ การป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน การประมง และการท่องเที่ยว

บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่
บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่
บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่
บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่
บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่
บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

การเดินทางไปเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดอยู่ในเขตอำเภอแม่แตง ทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางจากเชียงใหม่ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่ -ฝาง หรือทางหลวงหมายเลข 107 ประมาณกิโลเมตรที่ 41 จะมีทางแยกขวาไปเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ระยะทางเข้าไปถึงเขื่อนประมาณ 12 กิโลเมตร

ข้อมูลประกอบการเดินทางจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ข้อมูลจากแผ่นป้าย ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่
บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่
บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่
บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่
บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่
บรรยากาศสบายๆ วิวทิวทัศน์สวยๆ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *