โครงการ ‘IDEACUBES’ เรื่องง่าย ๆ จุดประกายสังคม

ในเดือนเมษายน 2555 นี้ พื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครกว่า 20 แห่ง จะถูกตกแต่งด้วยผลงานศิลปะ “IDEACUBES” 100 ชิ้นงานที่มีความสวยงามโดดเด่น ซึ่งถูกรังสรรค์จากศิลปินที่มีพรสวรรค์ เพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมต่อสังคมผ่านไอเดียง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้

“IDEACUBES” เรื่องง่าย ๆ จุดประกายสังคม เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการจุดประกายในเรื่องการมีส่วนร่วมต่อสังคมของประชาชนและส่งเสริมเรื่องจิตอาสาให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เกิดจากคณะบุคคลที่ทำงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ชื่อว่า MYSOCIALMOTION ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สภากาชาดไทย และเครือข่ายจิตอาสา ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ การนำไอเดียสร้างสรรค์สังคม จำนวน 100 ไอเดีย จากประชาชนทั่วไป มาออกแบบและถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะบนกล่องลูกบาศก์ขนาด 1 x 1 x 1 เมตร โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงและสมัครเล่น จำนวน 100 ท่าน 100 ชิ้นผลงาน ซึ่งผลงานทั้งหมดจะถูกจัดแสดงในสถานที่สาธารณะและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2555 ภายใต้นิทรรศการที่มีชื่อว่า “ นิทรรศการไอเดียทั่วกรุง (Citywide Ideas Exhibition) ” ผลงาน IDEACUBES จะเป็นเสมือนการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศ และโลกของเรา โดยการเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเป็นอันดับแรก

ข่าวท่องเที่ยวไทยจาก http://thai.tourismthailand.org


RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *