พักผ่อนสบายๆ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

พักผ่อนสบายๆ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
พักผ่อนสบายๆ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา มีโอกาสได้พาครอบครัวท่องเที่ยวภาคเหนือครับ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง เป็นสถานที่หนึ่งที่พวกเราจะไปพักกันที่นั่น พาคุณแม่ไปเดินเล่นบ่อน้ำพุร้อน อาบน้ำแร่ให้สบายตัวกันสักหน่อย

พักผ่อนสบายๆ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
พักผ่อนสบายๆ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

ข้อมูลทั่วไป

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองลำปาง มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สมบูรณ์ เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 592 ตารางกิโลเมตร ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2531 เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลำปาง และเชียงใหม่ ฤดูที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว และมีอากาศเย็นสบาย คือ เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

พักผ่อนสบายๆ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
พักผ่อนสบายๆ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน

บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยา มีกลิ่นกำมะถันอ่อนๆ จำนวน 9 บ่อ ตั้งอยู่รวมกันในบริเวณพื้นที่ที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 ไร่ ภายในพื้นที่มีโขดหินน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป และมีไอน้ำลอยกรุ่นขึ้นมาจากบ่อปกคลุมรอบบริเวณ น้ำพุร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 73 องศาเซลเซียส เป็นที่นิยมนำไข่ไก่ และไข่นกกระทามาแช่ สำหรับไข่ไก่แช่นานประมาณ 17 นาที ไข่แดงจะแข็งมีรสชาติมันอร่อย ส่วนไข่ขาวจะเหลวคล้ายไข่เต่าน้ำตกแจ้ซ้อน

บรรยากาศ ณ บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
บรรยากาศ ณ บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

น้ำตกแจ้ซ้อน

เป็นน้ำตกที่กำเนิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีแอ่งน้ำรองรับอยู่ตลอดเวลา ไหลตกมาเป็นชั้นๆ มี 6 ชั้น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 1 กิโลเมตร มีทางเดินไปสะดวกและสามารถเดินทางจากบ่อน้ำพุร้อนไปถึงน้ำตกได้

น้ำตกแม่มอญ

น้ำตกแม่มอญ เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลแรงจากชะง่อนผาสูงลงสู่หุบเหวเบื้องล่าง น้ำจะตกลงมาเป็นชั้นๆ สวยงาม ไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 5 กิโลเมตร

น้ำตกแม่ขุน

น้ำตกแม่ขุน อยู่ใกล้กับน้ำตกแม่มอญ มีลักษณะเป็นน้ำตกสายยาว สูงประมาณ 100 เมตร ไหลลงมาบรรจบกับน้ำตกแม่มอญ ต้องเดินทางจากที่ทำการอุทยานฯ 5 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวควรติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เพื่อนำทาง

ถ้ำผางาม

ถ้ำผางาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังเหนือ 8 กิโลเมตร อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์ฯ ที่แจ้ซ้อน 3 (ผางาม) หน่วยนี้อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 60 กิโลเมตร มีถ้ำที่สามารถเข้าไปศึกษาและท่องเที่ยวได้ เช่น ถ้ำฟ้างาม ถ้ำน้ำ ถ้ำหม้อ เป็นต้น

ชมดอกเสี้ยวบาน

ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี ดอกเสี้ยวจะบานเต็มผืนป่า นักท่องเที่ยวสามารถขับรถชมดอกเสี้ยวบานได้ตามเส้นทางแจ้ซ้อน – บ้านป่าเหมี่ยง เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร

พักผ่อนสบายๆ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
พักผ่อนสบายๆ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

แอ่งน้ำอุ่น

แอ่งน้ำอุ่น อยู่ติดกับบ่อน้ำพุร้อน เป็นแอ่งน้ำที่เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของน้ำพุร้อน และน้ำเย็นที่มาจากน้ำตกแจ้ซ้อนทำให้เกิดเป็นน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิเหมาะแก่การแช่อาบ

ห้องอาบน้ำแร่

มีทั้งห้องอาบแช่ สำหรับ 3 – 4 คน ห้องรวมแบบตักอาบและบ่อสำหรับแช่อาบกลางแจ้ง น้ำแร่ที่ใช้ต่อท่อโดยตรงมาจากบ่อน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิน้ำแร่ประมาณ 39 – 42 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถใช้แช่อาบได้ ประโยชน์ของการอาบน้ำแร่ คือ ช่วยบำบัดความเมื่อยล้าของร่างกาย ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ช่วยรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ เช่น กลาก เกลื้อน ผื่นคัน และยังช่วยบรรเทาอาการของโรคกระดูก แต่น้ำแร่จากที่นี่ไม่สามารถใช้ดื่มได้ เพราะมีแร่ธาตุบางชนิดสูงกว่ามาตรฐาน

พักผ่อนสบายๆ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
พักผ่อนสบายๆ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

เส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแจ้ซ้อน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแจ้ซ้อน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ผ่านจุดสื่อความหมาย 24 จุด ผ่านสภาพป่าและพรรณไม้ที่น่าสนใจหลายชนิด รวมถึงอาจพบสัตว์หายาก เช่น นกเขนเทาหางแดง และปลาปุงแห่งลำห้วยแม่มอญ เป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับเยาวชนผู้สนใจศึกษาพรรณไม้ต่างๆ เช่น ต้นก๋ง กวาวเครือ หรือยางปาย ศึกษาระบบนิเวศน์ เช่น วงจรชีวิตหนอนรถด่วน และสภาพภูมิศาสตร์โดยรอบลานน้ำพุร้อน เช่น อะไรทำให้เกิดบ่อน้ำพุร้อน ทำไมน้ำพุร้อนทำให้ไข่แดงสุกแต่ไข่ขาวเหลว หรือจักจั่นน้ำแร่เป็นอย่างไร (จักจั่นน้ำแร่มีชุกในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม) แอ่งอาบน้ำอุ่นที่เกิดจากน้ำร้อนในบ่อน้ำพุร้อนมาบรรจบกับน้ำเย็นที่มาจากน้ำตกแจ้ซ้อน อุทยานฯ ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองจาก โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งอยู่ในเส้นทางนี้ด้วย สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 60 กิโลวัตต์ ผู้สนใจสามารถขับรถขึ้นไปดูได้ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร แต่ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ เพราะสภาพทางค่อนข้างชัน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแม่เปียก

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแม่เปียก ระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร เป็นเส้นทางวงรอบเลียบริมห้วยแม่เปียก ผ่านจุดสื่อความหมาย 19 จุด ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่ง ตลอดเส้นทางให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ การนำทรัพยากรป่าไม้มาใช้ประโยชน์ เช่น น้ำมันยาง สารพัดประโยชน์ที่นำมาใช้กับเครื่องยนต์จนถึงทำน้ำมันใส่แผล ไผ่ข้าวหลามที่มีเปลือกบางเผาง่าย เมี่ยง(ชา) ที่ใบอ่อนนำมานึ่งแล้วหมักมาทำเป็นเมี่ยง นิยมรับประทานเป็นของว่างใช้ต้อนรับแขกทางภาคเหนือของไทย ยอดอ่อนนำมาอบแห้งแล้วชงกับน้ำร้อนดื่มเป็นชา ซึ่งเมี่ยง(ชา) มีสารคาเฟอีนออกฤทธิ์เช่นเดียวกับกาแฟแหย่ง ใบใช้ห่ออาหารแทนใบตอง หรือนำลำต้นไปตากแห้งแล้วสานเป็นสื่อ หรือแม้แต่การสร้างฝายน้ำล้นที่นำไปผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อใช้ภายในอุทยานฯ

ระหว่างเส้นทางการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ถ้าโชคดีเราจะพบหมูป่า และเต่าปูลู ที่มีลักษณะไม่เหมือนเต่าทั่วไป และกำลังจะสูญพันธุ์ เต่าปูลูมีหางยาว หัวและขาไม่สามารถหดเข้าไปในกระดองเหมือนเต่าทั่วไปได้ มีความสามารถในการปืนป่าย และกินสัตว์จำพวกปู หรือปลา เป็นอาหาร ในเส้นทางมีน้ำตกวังไฮ และน้ำตกแม่เปียก ซึ่งน้ำตกแม่เปียกนั้นมี 3 ชั้น และชั้นที่ 3 มีความสวยงามที่สุดโดยมีความสูงประมาณ 100 เมตร ด้านล่างบริเวณแอ่งรองรับน้ำจากน้ำตกมีกล้วยป่าขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไป ซึ่งมีความสวยงามมาก

บ้านพัก ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
บ้านพัก ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

ที่พักอำนวยความสะดวกภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

ต้องบอกเลยครับว่าประทับใจกับสภาพแวดล้อมที่จัดภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปางมาก โดยเฉพาะในส่วนของที่พักที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติไม่แพ้รีสอร์ทเอกชน เหมาะสำหรับผู้ที่ไปพักผ่อนกับครอบครัว มีบ้านหลายขนาดรองรับจำนวนสมาชิกในครอบครัวได้อย่างสบายๆ ครับ อย่างบ้านที่ครอบครัวผมได้นั้นจริงๆ สามารถนอนได้เป็นสิบคนเลยนะครับ จัดเอาไว้ดีมาก มีน้ำอุ่น ทีวี กระติกน้ำร้อนให้บริการอย่างดี บ้านพักในอุทยานฯ มีจำนวนทั้งหมด 11 หลัง พักได้หลังละ 6– 20 คน ห้องน้ำสะอาด มีสถานที่สำหรับกางเต็นท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บริการ เช่น ไฟฟ้า เตาประกอบอาหาร ส่วนค่ากางเต็นท์ สนนราคาเพียงคนละ 30 บาทเท่านั้น

ทางอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง มีร้านอาหารสวัสดิการคอยให้บริการด้วยนะครับ ส่วนรสชาติอาหารก็ปานกลางครับ พอทานได้ หากใครมีความสามารถในการประกอบอาหารเองก็แนะนำให้แสดงฝีมือการเลยดีกว่าครับ ที่อุทยานฯ มีอุปกรณ์คอยอำนวยความสะดวกให้อยู่แล้วครับ

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ จากตัวเมืองลำปาง ให้ไปตามทางหลวงหมายเลข 1035 สายลำปาง – แจ้ห่ม ไปจนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 58 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1287 ซึ่งเป็นทางเข้าไปอำเภอเมืองปาน แล้วเลี้ยวขวาที่สามแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 1252 สายข่วงกอม – ปางแฟน ประมาณ 11 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานฯ ไปตามถนน รพช. อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

ใครที่ชินกับการเดินทางถนนสายเก่า (ลำปาง – ห้างฉัตร)ก็เริ่มจากสนามกีฬาประจำจังหวัดไปตามถนนสายเก่า ให้เลี้ยวขวาที่สามแยกบ้านน้ำโท้งไปตามทางหลวงหมายเลข 1147 สายลำปาง – ห้วยเป้ง – เมืองปาน ประมาณ 55 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1287 สายเมืองปาน – แจ้ห่ม ไปประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1252 สายข่วงกอม – ปางแฟน อีก 11 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานฯ ไปตามถนน รพช. อีก 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 75 กิโลเมตร

ส่วนใครที่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ก่อนแล้วจะลงมาลำปาง ก็ให้เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1006 ผ่านอำเภอสันกำแพง แล้วเข้าสู่ถนนสานถ้วนแก้ว – บ้านแม่กำปอง ผ่านบ้านป่าเมี่ยง จนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

แผนที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
แผนที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

ติดต่ออุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง

ใครสนใจสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือจองห้องพัก ก็โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์ 054 – 380 – 000, 089 – 851 – 3355 หรือติดต่อไปได้ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ โทรเบอร์ 02 – 562 – 0760 – 2 เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนที่ www.dnp.go.th

ใครมีโอกาสก็พาครอบครัว คนรักไปเที่ยวกับบรรยากาศสบายๆ ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปางกันได้นะครับ^^

แหล่งข้อมูลประกอบบันทึกการเดินทาง RealityThailand จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *