พระราชวังบางปะอิน อยุธยา

พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน อยุธยา

วันนี้จะพาไปเที่ยวแบบมีสาระความรู้ ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยที่พระราชวังบางปะอินกัน สถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นสถานที่สวยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูป แถมยังได้ความรู้กลับบ้านอีกนะคะ เราแนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้ปกครองที่จะพาเด็กๆ ไปเดินเล่น ศึกษาประวัติศาสตร์ หรือสำหรับตากล้องที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ เพื่อเก็บภาพในมุมมองต่างๆ ว่าแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันได้เลย

มาถึงกันแล้ว…พร้อมแล้วก็เข้าชมความงามพร้อมศึกษาประวัติศาสตร์กันได้เลย

พระราชวังบางปะอิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าปราสาททอง ต่อมาได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 4 และในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งต่างๆ อีกหลายองค์ เพื่อใช้เป็นที่ประทับและออกว่าราชการในการเสด็จประพาสอยุธยา และในรัชกาลปัจจุบัน ก็ยังใช้เป็นที่ประทับพระราชทานงานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ
ภายในพระราชวังบางปะอิน แบ่งเป็นสองส่วนคือ เขตพระราชฐานชั้นนอก และเขตพระราชฐานชั้นใน

พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน

เขตพระราชฐานชั้นนอก จะเป็นบริเวณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้สำหรับการออกมหาสมาคมหรือประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยหอเหมมณเฑียรเทวราช หรือ ศาลพระเจ้าปราสาททอง, พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์, พระที่นั่งวโรภาษพิมาน ซึ่งยังใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบรมวงศ์เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระราชวังบางปะอิน และสภาคารราชประยูร ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่แสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังบางปะอิน

เขตพระราชฐานชั้นใน จะเป็นที่ประทับของของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน และข้าบาทบริจาริกา ประกอบด้วยพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, หอวิฑูรทัศนา, พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ ซึ่งยังใช้ประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายจนถึงปัจจุบัน, พระตำหนักฝ่ายใน, อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี และอนุสาวรีย์ราชานุสรณ์

พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน

น่าเสียดายที่บางส่วนไม่อนุญาติให้ถ่ายรูป และบางส่วนไม่ให้เข้าชมด้านใน จึงไม่ได้เก็บภาพสวยๆ มาฝากกัน

ถ้ามีเวลาว่างๆ ก็ไปเที่ยวกันได้นะคะ อย่าลืมเก็บ “พระราชวังบางปะอิน” ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะแล้วจะได้รู้ว่า เมืองไทยมีสิ่งสวยๆ งามๆ รอให้เราได้ไปชื่นชมกันคะ

พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยุธยา, ที่เที่ยวอยุธยา, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ประวัติพระราชวังบางปะอิน

การเดินทางไปพระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พระราชวังบางปะอิน อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ก็จะถึงก่อนตัวเมืองอยุธยาประมาณ 20 กิโลเมตร เราเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นถนนพหลโยธิน เมื่อถึงประตูน้ำพระอินทร์แล้วให้ข้ามสะพานต่างระดับบางปะอิน จะพบกับทางแยก ให้เลี้ยวซ้าย (ก่อนถึงปั๊มน้ำมัน ปตท.) ขับตรงไปผ่านหน้า นิคมฯ บางปะอิน ผ่านสี่แยกไฟแดงบริเวณตลาดเอกเซ็นเตอร์ ขับตรงไปเป็นทางโค้งขวา จะเจอสามแยก ให้เลี้ยวซ้าย สุดทางแล้วเลี้ยวขวา จะเห็นพระราชวังบางปะอินอยู่ด้านหน้า รวมระยะทางจากปากทางจนถึงพระราชวังบางปะอินเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตรคะ

เวลาเปิด-ปิด:

พระราชวังบางปะอิน เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้าไปจนถึงสี่โมงเย็น

อัตราค่าเข้าชม:

สำหรับคนไทยผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท ส่วนชาวต่างประเทศ 100 บาท

ข้อแนะนำที่สำคัญนะจ้ะ:

  • อย่าลืมว่าเราจะเข้ารั้วเข้าวังก็ต้องแต่งกายให้สุภาพด้วยนะคะ อิอิ ^^ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลาย เพื่อความสะดวก ขอแนะนำให้นุ่งกระโปรงมาจะดีที่สุด เพราะในส่วนของพระที่นั่งวโรภาษพิมานค่อนข้างเคร่งเรื่องการแต่งกายเป็นพิเศษ ผู้หญิงไม่สามารถสวมกางเกงเข้าได้ แต่หากคนไหนที่สวมกางเกงมาเค้าจะมีบริการให้ยืมผ้าถุงฟรีจ้ะ
  • สำหรับเพื่อนๆ ที่พาครอบครัว มีผู้ใหญ่ คนเฒ่าคนแก่ โปรดฟังทางนี้นิดนึง เนื่องจากพระราชวังบางปะอินมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ หากใครกังวลว่าจะเดินไม่ไหวก็สามารถใช้บริการรถกอล์ฟได้นะ แต่เราต้องขับเอง ค่าเช่ารถกอล์ฟ ชม.แรก 250 บาทชม.ต่อไป ชม.ละ 100 บาท เกิน 10 นาทีคิดเป็น 1 ชม. มัดจำ 500 บาทโดยต้องทิ้งบัตรประชาชนไว้ให้เขาด้วยคะ

RealityThailand

เว็บท่องเที่ยว กิน ดื่ม ทั่วไทย รวมทั้งสูตรอาหารง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทำกินได้เอง อ่านสบายๆ แล้วหาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำอาหารทานกับคนรักด้วยสูตรอาหารง่าย ๆ กันนะครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *